kanał rss
Metka i dziennik zmian

Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków archeologicznych województwa małopolskiego stanowiska archeologicznego obejmującego teren dawnego cmentarza i kościoła Piotra Mniejszego w Krakowie.