kanał rss
Metka i dziennik zmian

Budowa budynku jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian

Informacja o wniesieniu sprzeciwu w drodze decyzji nr 10/6743.6/2018 z dnia 19.03.2018 r., znak: AU-01-2.6743.6.294.2017.DMT

ul. Przykopy dz. nr 449/5 obr. 46 Podgórze

Metka i dziennik zmian

Informacja o wniesieniu sprzeciwu w drodze decyzji nr 9/6743/2018 z dnia 20.03.2018 r., znak: AU-01-2.6743.7.9.2018.DMT

ul. Andrzeja Potebni 3 i ul. Andrzeja Potebni 3A, dz. nr 379 i 380 obr. 13 Podgórze

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.