kanał rss
Metka i dziennik zmian

Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową

Metka i dziennik zmian
2018-05-28 OBWIESZCZENIE

Przebudowa i budowa sieci cieplnej magistralnej 2x DN 500 od komory 1KPXIII4 do komory w rejonie KPXIII10A na działkach nr 126/19, 126/22, 126/17, 126/15, 126/20, 126/18, 126/21, 121/4, 121/3 obr. 61 Podgórze, na działkach nr 200/3, 78/5, 78/6, 78/3, 71/3, 71/2, 65/2, 65/1, 206/7, 59/3, 54/3, 51/3, 49/3, 45/8, 43/5, 42/6, 39/3, 30/3, 28/2, 210/3, 23/7, 21/2, 18/5, 13/2 obr. 62 Podgórze, na działkach nr 257/18, 257/15, 257/10, 257/12, 277/4, 206/27, 206/12 obr. 63 Podgórze i na działkach nr 175/17, 174/23, 173/5, 172/9, 172/21, 221/17 obr. 64 Podgórze przy ulicach Cechowej i Nazaretańskiej w Krakowie