kanał rss
Metka i dziennik zmian

Dobudowa tarasu w budynku mieszkalnym.

Metka i dziennik zmian

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci sanitarnej i sieci wodociągowej.

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Magazynowa, Kraków / 162/5, 120/3; obr. 104; jedn. ewid. Podgórze