kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Rozbudowa nowej siedziby SPZOZ Szpitala Uniwersyteckiego obejmująca budowę dwóch budynków połączonych łącznikiem: parkingu wielopoziomowego i uzupełniającego budynku szpitalnego z lądowiskiem dla helikopterów wraz z łącznikiem z istniejącym budynkiem szpitala oraz obejmująca budowę budynku administracyjnego z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi wraz z zagospodarowaniem terenu, budową dwóch zbiorników retencyjnych oraz ekranu akustycznego wzdłuż ul. Jakubowskiego na działkach nr 188, 112/14, 112/20 obr. 59 Podgórze przy ul. Jakubowskiego w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia SDR11 PE100 dn63 na działkach nr 373/3, 374/3, 375/1 obr. 28 Nowa Huta przy ul. Wiązowej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Sołtysowskiej 10d - dz. nr 212/80 obr. 54 Nowa Huta.

 

 

Metka i dziennik zmian

"Instalacja odzysku ciepła ze spalin w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów"

Metka i dziennik zmian

"Budowa zabudowy usługowej, garażu podziemnego, naziemnych miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, kanalizacji w ramach inwestycji p.n. Budowa budynku usługowo-biurowego wraz z parkingiem podziemnym, drogą wewnętrzną, miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną (instalacjami co, wod-kan, kanalizacji deszczowej, energoelektryczne, teletechniczną) oraz z elementami zagospodarowania terenu na działce nr ew: 335 obr. 9 Podgórze oraz budowa drogi dojazdowej na działce 226/10, zjazd z drogi publicznej na działkach 226/8, 226/11, 276/16 obr. 9 Podgórze. Budowa przyłączy na działkach 229/1, 224/9, 226/11, 226/8, 276/16, 226/10 obr. 9 Podgórze oraz budowa drogi dojazdowej na działce nr 229/99 obr. 9 Podgórze w Krakowie"

Metka i dziennik zmian

,,Realizacja zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą objętą ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz garaży podziemnych, parkingów samochodowych wraz towarzyszącą im infrastrukturą oraz dróg o nawierzchni twardej, na obszarach nieobjętych formami ochrony przyrody - dla inwestycji dotyczącej budowy budynków mieszkalnych z usługami w parterach niektórych budynków, garażami podziemnymi, naziemnymi miejscami postojowymi na działkach 48/12, 48/10, 50/15, obr. 18, jedn. ew. Podgórze, wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu na działkach 48/12, 48/10, 50/13, 50/15, 161, 160, 32/14, 108/10, obr. 18, jedn. ew. Podgórze przy ul. Myśliwskiej w Krakowie".