kanał rss
Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie społeczności zrzeszonej przy DOM EQ – Krakowskim Centrum Równości” złożonej  przez Federację Znaki Równości.

Metka i dziennik zmian

„Budowa wolnostojącej kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV na dz. nr 269/11, 268/5, 572/11, 3/35, 3/41, 3/40, 3/44, 6/19 obr. 49 Podgórze przy ul. Walerego Sławka w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na dz. nr 168/5, 168/7, 168/9, 168/6 obr. 52 Krowodrza przy ul. Głogowiec w Krakowie.

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie koordynatorów - liderów CAS-ów, Turniej Integracyjny w Petankę /Bule/”