Sesja numer LIII  (28 Wrzesień 2016)


Posiedzenie nr 1  (28 Wrzesień 2016r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1123


5. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II", oznaczonej numerem 1 w Załączniku do Zarządzenia Nr 3524/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II", w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1124


6. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II", oznaczonej numerem 2 (w zakresie punktu nr 1 uwagi) w Załączniku do Zarządzenia Nr 3524/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II", w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1125


7. Rozstrzygnięcie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II", oznaczonej numerem 3 (w zakresie punktu nr 1 i częściowo nieuwzględnionej w zakresie punktu nr 2 uwagi) w Załączniku do Zarządzenia Nr 3524/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II", w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1126


8. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II", oznaczonej numerem 4 w Załączniku do Zarządzenia Nr 3524/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II", w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1127


9. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II", oznaczonej numerem 5 w Załączniku do Zarządzenia Nr 3524/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II", w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1128


10. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II", oznaczonej numerem 6 w Załączniku do Zarządzenia Nr 3524/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II", w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1129


11. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II", oznaczonej numerem 7 w Załączniku do Zarządzenia Nr 3524/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II", w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1130


12. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II", oznaczonej numerem 8 w Załączniku do Zarządzenia Nr 3524/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II", w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1131


13. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II", oznaczonej numerem 9 w Załączniku do Zarządzenia Nr 3524/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II", w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1132


14. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II", oznaczonej numerem 10 (w zakresie punktu nr 2 i częściowo nieuwzględnionej w zakresie punktu nr 1 uwagi) w Załączniku do Zarządzenia Nr 3524/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II", w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1133


15. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II", oznaczonej numerem 11 w Załączniku do Zarządzenia Nr 3524/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II", w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1134


16. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II", oznaczonej numerem 12 (w zakresie punktów nr 1, 2 i 3 uwagi) w Załączniku do Zarządzenia Nr 3524/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II", w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1135


17. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II", oznaczonej numerem 13 w Załączniku do Zarządzenia Nr 3524/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II", w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1136


18. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II", oznaczonej numerem 14 w Załączniku do Zarządzenia Nr 3524/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II", w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1137


19. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II", oznaczonej numerem 15 (w zakresie punktów nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8 uwagi) w Załączniku do Zarządzenia Nr 3524/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II", w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1138


20. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II", oznaczonej numerem 16 w Załączniku do Zarządzenia Nr 3524/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II", w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1139


21. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II", oznaczonej numerem 1 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1889/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1140


22. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II", oznaczonej numerem 2 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1889/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1141


23. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II", oznaczonej numerem 3 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1889/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1142


24. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II", oznaczonej numerem 4 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1889/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1143


25. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II", oznaczonej numerem 5 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1889/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1144


26. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II", oznaczonej numerem 7 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1889/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1145


27. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II", oznaczonej numerem 8 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1889/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1146


28. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II", oznaczonej numerem 9 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1889/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1147


29. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II", oznaczonej numerem 10 (w zakresie punktów nr 2, 3, 4, 5 i 6 uwagi) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1889/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1148


30. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II", oznaczonej numerem 11 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1889/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1149


31. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II", oznaczonej numerem 12 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1889/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1150


32. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Ruczaj -Lubostroń" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1151


33. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Ruczaj - Lubostroń", oznaczonej numerem 1 (w zakresie wniesionych postulatów nr 1 i 2) w Załączniku do Zarządzenia Nr 3526/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Ruczaj - Lubostroń" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1152


34. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Ruczaj - Lubostroń", oznaczonej numerem 2 (w zakresie wniesionych postulatów nr 1, 4-7) w Załączniku do Zarządzenia Nr 3526/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Ruczaj - Lubostroń" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1153


35. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Ruczaj - Lubostroń", oznaczonej numerem 3 (w zakresie wniesionego postulatu nr 2) w Załączniku do Zarządzenia Nr 3526/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Ruczaj - Lubostroń" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1154


36. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Ruczaj - Lubostroń", oznaczonej numerem 7 (w zakresie wniesionych postulatów nr 2, 3 a i b, 5, 7 a oraz częściowo w zakresie wniesionych postulatów nr 1, 3 c, 4, 6, 7 b i c, 9 a) w Załączniku do Zarządzenia Nr 3526/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Ruczaj - Lubostroń" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1155


37. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Ruczaj - Lubostroń", oznaczonej numerem 8 (w zakresie wniesionych postulatów nr 1, 2, 5 oraz częściowo w zakresie wniesionych postulatów nr 3 i 4) w Załączniku do Zarządzenia Nr 3526/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Ruczaj - Lubostroń" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1156


38. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Ruczaj - Lubostroń", oznaczonej numerem 9 (w zakresie wniesionych postulatów nr 1-3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 3526/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Ruczaj - Lubostroń" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1157


39. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Ruczaj - Lubostroń", oznaczonej numerem 2 (w zakresie wniesionych postulatów nr 2, 3 b, 3 d, 5 a, 5 b, 7 a oraz częściowo w zakresie wniesionych postulatów nr 1 b, 4, 6, 7 b, 7 c, 8, 9 a) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1603/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Ruczaj - Lubostroń" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1158


40. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Ruczaj - Lubostroń", oznaczonej numerem 3 (w zakresie wniesionych postulatów nr 1, 2, 5 i 8 oraz częściowo w zakresie wniesionego postulatu nr 6) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1603/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Ruczaj - Lubostroń" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1159


41. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Ruczaj - Lubostroń", oznaczonej numerem 4 (w zakresie wniesionych postulatów nr 1, 2, 5 i 8 oraz częściowo w zakresie wniesionego postulatu nr 6) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1603/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Ruczaj - Lubostroń" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1160


42. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1064


43. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 15 usytuowanego w budynku przy ul. Salwatorskiej 13 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 71% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1079


44. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 17 usytuowanego w budynku na os. Górali 10 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 77% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1080


45. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków oznaczonego Nr 11, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Sebastiana Nr 15 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1081


46. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków oznaczonego Nr 10, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Sebastiana Nr 15 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1087


47. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków oznaczonego Nr 12, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Sebastiana Nr 15 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1088


48. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi przy ul. Ułanów Nr 21 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1089


49. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Jana Nr 14 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek oraz ustalenia wysokości bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1090


50. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 801 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 801, 854 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 754, 801, 854, 900, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1107


51. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 750 i 756, zmniejszenia planu dochodów w dziale 851 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 851, 852, 853, 900, 921, 925 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1108


52. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 853, 900 i 921 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1109


53. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1161


54. Zmieniająca uchwałę Nr LXV/948/13 w sprawie przekształcenia z dniem 1 stycznia 2013 r. Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1 w Krakowie, os. Szkolne 27 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1101


55. Zmieniająca uchwałę Nr XL/710/16 z dnia 30.03.2016r. w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2016 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1163


56. Zniesienie form ochrony przyrody ? drzew uznanych za pomniki przyrody / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1111


57. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących stworzenia wzdłuż rzeki Dłubnia w Nowej Hucie parku rzecznego otwartego dla mieszkańców / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1118


58. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801, 853 i 854) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1164


59. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa, w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Łuczanowic ? ?Łuczanowice II? / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1169


60. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 757, 801, 854 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1165


61. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian planu dochodów w działach: 801, 853, 854, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 710, 750, 801, 852, 853, 854, 900, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1166


62. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 853, 854, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1167


63. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Józefa Dietla Nr 62 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ustalenia wysokości bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1102


64. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Jabłonowskich Nr 3 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1103


65. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Bonerowskiej Nr 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1104


66. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 10/64 części nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalno - usługowym położonym w Krakowie przy ul. Mogilskiej Nr 98 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1105


67. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 64 usytuowanego w budynku przy ul. Stachiewicza 47 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 68% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1119


68. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 5a stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza Nr 11a wraz z pomieszczeniem przynależnym wc i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1120


69. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 11 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza Nr 11a wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1121


70. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 12 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza Nr 11a wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1122


71. Rezolucja w sprawie zmiany regulaminu "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 2 - Infrastruktura bibliotek 2016-2020 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1162-R


72. Oświadczenia, komunikaty.


73. Zamknięcie sesji.