Dokument archiwalny

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasady

 

Opracowanie pt. "Gospodarka Turystyczna w Krakowie. Raport o stanie na lata 2008-2011" stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 04.02.1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Zasady wykorzystywania utworu, zostały określone poniżej z zastrzeżeniem poszanowania autorskich praw osobistych autorów utworu, w szczególności do nienaruszalności treści i formy utworu, jego rzetelenego wykorzystania oraz każdorazowego oznaczenia autora/autorów utworu.

Autorskie prawa osobiste do opracowania pt. "Gospodarka Turystyczna w Krakowie. Raport o stanie na lata 2008-2011" przysługują autorom opracowania:

Zespół:

 • Grzegorz Ruta
 • Ryszard Gawlik
 • Iwona Wrona
 • Ewa Klimowska
 • Małgorzata Piwowarczyk
 • Marcin Koczanowski
 • Marek Skuciński
 • Jarosław Serek
 • Halina Grabowska
 • Barbara Czernecka

Opracowanie zrealizowane zostało na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa przez: Urząd Statystyczny w Krakowie.

Gmina Miejska Kraków zapewnia mozliwość dowolnego wykorzystania utworu do celów komercyjnych i niekomercyjnych na następujących polach eksploatacji:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi znanymi technikami cyfrowymi, elektronicznymi, i wszelkimi technikami video, opracowania na wszelkiego rodzaju nośnikach w całości i we fragmentach,
 2. w zakresie rozpowszechniania opracowania - publiczna publikacja, odtwarzanie, wystawianie i wyświetlanie,
 3. publicznego wykorzystywania we wszelkiego rodzaju mediach,
 4. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono - wprowadzanie do obrotu i dystrybucji, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy,
 5. nadawanie za pomocą sieci przewodowej i bezprzewodowej w tym sieci Internet lub podobnej,
 6. nadawanie za pośrednictwem satelity,
 7. wprowadzanie do pamięci komputera.

Gmina Miejska Kraków wyraża zgodę na wykorzystywanie zależnych praw autorskich do opracowania utworu.

 

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KANTOR - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARTA SERAFIN
Data wytworzenia:
2013-10-21
Data publikacji:
2013-10-21
Data aktualizacji:
2017-05-18