PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO - PODSTAWA PRAWNA


  1. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352)
  2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) TEKST JEDNOLITY (Dz.U. 2016 poz. 1764)
  3. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 204 poz. 1195)
  4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.02.101.926) TEKST JEDNOLITY (Dz.U. 2016 poz. 922)
  5. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) TEKST JEDNOLITY (Dz.U. 2016 poz. 666)
  6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402)