Dokument archiwalny

Barbara NOWAK

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

 

Barbara NOWAK
Mandat z listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości z okręgu wyborczego nr 6 (sześciomandatowego obejmującego Dzielnice - XIV Czyżyny, XV Mistrzejowice, XVII Wzgórza Krzesławickie). Otrzymała 1459 głosów.

 

Z dniem 7 listopada 2011 r. Wiceprzewodnicząca Klubu Prawo i Sprawiedliwość.

Pracuje w Komisjach RMK:
- Edukacji - uchwała II/14/10 RMK - Wiceprzewodnicząca komisji - uchwała LVIII/812/12 RMK
- Rodziny i Polityki Społecznej - uchwała II/16/10 RMK
- ds. wykorzystania funduszy Unii Europejskiej - uchwała II/18/10 RMK. Odwołana ze składu komisji - uchwała XVI/186/11 RMK
- Zdrowia, Profilaktyki i Uzdrowiskowej - uchwała XVI/187/11 RMK
- Głównej - uchwała XXXIII/428/11 RMK
- ds. Kontroli Przygotowań Wniosku Aplikacyjnego starającego się o organizację Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 - uchwała CIII/1597/14 RMK./Komisja zmieniła nazwę 7.05.2014 - ds. Kontroli Przygotowań Miasta do kandydowania o prawo organizacji ZIO w 2022 – uchwała CV/1616/14 RMK.

 

Urodziła się 5 września 1959 roku w Krakowie, mężatka, dwie córki, wnuczka. W roku 1982 ukończyła studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1980 roku wstąpiła do NZS. W 1982 roku rozpoczęła pracę, jako nauczycielka historii w Szkole Podstawowej nr 85 na os. Złotego Wieku 4 w Krakowie. Od początku swojej pracy nauczycielskiej związała się z Mistrzejowicką Confraternią Nauczycielską, kierowaną przez charyzmatycznego kapelana „Solidarności", księdza Kazimierza Jancarza. W 1992 roku wygrała konkurs i objęła stanowisko dyrektora Szkoły nr 85 w Krakowie. Do dnia objęcia mandatu radnej Miasta Krakowa pracowała na tym stanowisku. W latach 1999-2010 kierowała Uczniowskim Klubem Sportowym „Krakowiak 85". Odznaczona za wkład w rozwój piłki ręcznej. W 2000 roku wraz z grupą dyrektorów szkół krakowskich założyła Niezależny Związek Zawodowy Nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w Oświacie. W 2006 roku jej staraniem Szkoła Podstawowa nr 85 otrzymała imię Księdza Kazimierza Jancarza. W szkole są archiwizowane pamiątki z działalności niepodległościowej księży niezłomnych: Kazimierza Jancarza i Adolfa Chojnackiego, m.in. tu znalazł swoje miejsce Ołtarz „Solidarności", przedmiot kultu podziemia niepodległościowego w latach 1981-1989. Od 3 października 2009 roku jest prezesem ogólnopolskiegoTowarzystwa Nauczycieli Szkół Polskich.

 

W Radzie Miasta pragnie się zajmować:
• sprawami szkolnictwa
• ochroną interesów rodzin i dzieci
• ochroną interesów mieszkańców Nowej Huty


Barbara.Nowak@rmk.krakow.pl

 

Dyżury.

 

Oświadczenia majątkowe.

 

Interpelacje radnych.

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - odmienne zasady