STANOWISKA INFORMACYJNO-PODAWCZE

Szczegółowy zakres działania Wydziałów Urzędu Miasta Krakowa jest dostępny tutaj.

Zobacz: INFORMACJA NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 
 


Kancelaria Magistratu
Stanowiska informacyjno - podawcze
Plac Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków

 

Obsługa osób niesłyszących:

Elżbieta Arkusiewicz

Stanowiska 1-6 obsługują korespondencję przychodzącą do wszystkich
Komórek Organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa


Stanowisko nr 1

Stanowisko nr 2

Stanowisko nr 3

Stanowisko nr 4

Stanowisko nr 5

Stanowisko nr 6     


Telefon


12-616-1488

12-616-1487

12-616-1483

12-616-1476

12-616-1479

12-616-1478

Plan Plan przestrzenny lokalizacji

Stanowiska informacyjno - podawcze Plac Wszystkich Świętych 3-4

 

 

Al. Powstania Warszawskiego 10
31-541 Kraków

Obsługiwane wydziały :

Wydział Spraw Administracyjnych
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Wydział Podatków i Opłat
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

Wydział Sportu

 Telefon

12-616-9101, 12-616-9104
12-616-9109
12-616-9295

12-616-9200

12-616-9611

PlanPlan przestrzenny lokalizacji

Stanowiska informacyjno-podawcze Al. Powstania Warszawskiego 10

 

Rynek Podgórski 1
30-533 Kraków

Obsługiwany wydział :

Wydział Architektury i Urbanistyki

Telefon

12-616-8017
12-616-8156
12-616-8158
PlanPlan przestrzenny lokalizacji


Stanowiska informacyjno-podawcze Rynek Podgórski 1


ul. Grunwaldzka 8

31-526 Kraków

Obsługiwany wydział :

Wydział Geodezji

Biuro Ds. Ewidencji Mienia

Telefon

12-616-9501, 12-616-9502

12-616-9640

PlanPlan przestrzenny lokalizacji


Stanowiska informacyjno-podawcze ul. Grunwaldzka 8


ul. Kasprowicza 29
31-523 Kraków

Obsługiwany wydział :

Wydział Skarbu Miasta
Telefon

12-616-9804
12-616-9805
12-616-9806

PlanPlan przestrzenny lokalizacjiStanowiska informacyjno-podawcze ul. Kasprowicza 29


ul. Wielopole 17a
31-072 Kraków

Obsługiwany wydział :

Wydział Mieszkalnictwa
Telefon

12-616-8206
12-616-8208

PlanPlan przestrzenny lokalizacji


Stanowiska informacyjno-podawcze ul. Wielopole 17a


os. Zgody 2
31-949 Kraków

 

Obsługa osób niesłyszących:

Bogusława Lewińska

Obsługiwane wydziały :


Wydział Podatków i Opłat (dla Nowej Huty)

Wydział Kształtowania Środowiska

Wydział Gospodarki Komunalnej

Urząd Stanu Cywilnego (dla Nowej Huty)

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (dla Nowej Huty)

 

Wydział Spraw Administracyjnych (dla Nowej Huty)

SA - Zameldowania/wymeldowania

SA - Dowody osobiste

 

Krakowskie Centrum Świadczeń

SO - dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny

SO - świadczenia rodzinne

SO - świadczenia wychowawcze

 

Punkt Informacyjno-Doradczy

(w zakresie spraw związanych z zamianą systemu ogrzewania)

 

Telefon


12-616-9295

12-616-8711

12-616-8711

12-616-5515

12-616-9109

 

 

12-616-8978, 12-616-8762

12-616-8863, 12-616-8761

 

 

12-616-8985

12-616-8729

12-616-5170

 

12-616-8977

 

PlanPlan przestrzenny lokalizacjiStanowiska informacyjno-podawcze  os. Zgody 2


ul. Sarego 4
31-047 Kraków

Obsługiwany wydział :

Wydział Planowania Przestrzennego
Telefon

12-616-8500

PlanPlan przestrzenny lokalizacji


Stanowiska informacyjno-podawcze ul. Sarego 4

ul. Wielicka 28a
30-552 Kraków

Obsługiwane wydziały :

 

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców
- rejestracja pojazdów (dla Podgórza)

Wydział Podatków i Opłat (dla Podgórza)

 

Urząd Stanu Cywilnego - przyjmowanie podań o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego

 

Krakowskie Centrum Świadczeń

SO - Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem

 

Wydział Spraw Administracyjnych:

SA - Działalność gospodarcza (Punkt Obsługi Przedsiębiorcy)

SA - Zameldowania/wymeldowania (dla Podgórza)

SA - Ewidencja ludności, dowody osobiste (dla Podgórza)

 

Stanowisko ds.wydawania zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa.


Obsługa spraw w zakresie biura rzeczy znalezionych.

 

Stanowisko informacyjno-podawcze

 

Telefon

 

12-616-9109

 

12-616-9295

 

12-616-5693, 12-616-5633

 

 

 

12-616-1161

 

 

12-616-5600

12-616-5685, 12-616-5687

12-616-5700, 12-616-5701

 

12-616-5713, 12-616-5682

faks: 12-616-5681

 

 

 

12-616-5857

PlanPlan przestrzenny lokalizacji

 

Stanowiska informacyjno-podawcze ul. Wielicka 28A


ul. Stachowicza 18

30-103 Kraków

Obsługiwane wydziały:


Krakowskie Centrum Świadczeń

 
Wydział Edukacji

Wydział Finansowy
FK - Referat Obsługi Finansowo-Księgowej Świadczeń

 

Telefon

 

12-616-5023

 

12-616-5200

 

12-616-5064

 

PlanPlan przestrzenny lokalizacji


Stanowiska informacyjno-podawcze ul. Stachowicza 18


ul. Jana Dekerta 24

30-703 Kraków

Obsługiwane wydziały:


Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Telefon12-616-5119

Plan przestrzenny lokalizacji

 

Dekerta 24 - wejście do budynku


ul. Lubelska 27

30-003 Kraków

Obsługiwany wydział:

Urząd Stanu Cywilnego
Telefon

12-616-5515

PlanPlan przestrzenny lokalizacji


Stanowiska informacyjno-podawcze ul. Lubelska 27, UMK

ul. Lubelska 29

30-003 Kraków

Obsługiwany wydział:

 

Urząd Stanu Cywilnego

Telefon


12-616-5564

Plan przestrzenny lokalizacji Plan przestrzenny lokalizacji

 

Lubelska 29

 


Galeria Handlowa
ul. Stawowa 61, lokal nr 157
31-346 Kraków

Punkt Obsługi Mieszkańców nr 1

Obsługiwany wydział:

 

Wydział Spraw Administracyjnych:

SA - Działalność gospodarcza (Punkt Obsługi Przedsiębiorcy)

SA - Zameldowania/wymeldowania, dowody osobiste

 

 


Telefon

 

12-616-9791

12-616-9792

 

faks

12-265-1395

 

PlanPlan przestrzenny lokalizacji


POM, ul. Stawowa 61

 

Galeria Handlowa

ul. Stawowa 61, lokal nr 193

31-346 Kraków

Punkt Obsługi Mieszkańców nr 2

Obsługiwany wydział:Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców 

Telefon
12-616-9109

 

faks

12-616-9050

Plan przestrzenny lokalizacji Plan przestrzenny lokalizacji

POM, ul. Stawowa 61


Galeria Handlowa
ul. Kamieńskiego 11, lokal nr G26

30-644 Kraków

Obsługiwany wydział:

 

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

 

Wydział Spraw Administracyjnych:

SA - Dowody osobiste, ewidencja ludności.

 

 

 

 

Telefon


12-616-9109

 

12-616-9095

12-616-9096

12-616-9097


faks

12-616-9094

PlanPlan przestrzenny lokalizacji


POM ul. Kamieńskiego 11

 

Centrum Handlowe

al. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 41, lokal nr B213

31-876 Kraków

Obsługiwany wydział:

 

Wydział Spraw Administracyjnych

SA - Działalność gospodarcza (Punkt Obsługi Przedsiębiorcy)

SA - Zameldowania/wymeldowania

SA - Dowody osobiste

 

 

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców


Telefon

 

 

12-616-9707

12-616-9706

12-616-9705

 

 

12-616-9109

 

 Plan przestrzenny lokalizacjiPlan przestrzenny lokalizacji

 POM, al. Bora-Komorowskiego 41

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-09-19 21:29:38
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-06 12:35:51
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-23 08:42:19
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-16 12:02:19
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-11 08:48:33
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-10 13:00:16
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-21 08:48:28
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-25 08:51:22
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-25 08:50:23
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-25 08:37:04
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja