Dokument archiwalny


Ubezpieczenia OC rolników

Gmina Miejska Kraków Wydział Kształtowania Środowiska zgodnie z ustawą kontroluje obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Osoba posiadająca powyżej 1 ha gruntów powinna przy okazji wnoszenia opłaty podatku rolnego w kasach UMK dostarczyć potwierdzenie zawarcia umowy OC rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne. Potwierdzenia można też wysyłać drogą pocztową.
Zarejestrowane potwierdzenia przekazywane są do Wydziału Kształtowania Środowiska, a ten tworzy listę rolników, którzy nie przedłożyli potwierdzeń i przekazuje do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

kontrola zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników