Dzielnica VIII Dębniki

Zarząd | Biuro | Rada | Komisje | Granice

Informacje ogólne.

Powierzchnia: 4216 ha
Liczba ludności: 53391

Siedziba: ul. Praska 52, 30-322 Kraków
Telefon: 267-03-03,   Fax: 267-03-03
E-mail: dzielnica8@um.krakow.pl, rada@dzielnica8.krakow.pl
Strona WWW: www.dzielnica8.krakow.pl

Granice dzielnicy:
   - od strony południowej, od przecięcia zachodniej granicy obszaru planu szczegółowego "Opatkowice" z granicą m. Krakowa biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy miasta i w miejscu ujścia rzeki Skawinki do rzeki Wisły - biegnie dalej na północ środkiem rzeki Wisły (w rejonie "Koła Tynieckiego" granica miasta Krakowa skręca na zachód - styk obrębów 1 i 22),
z DZIELNICĄ VII graniczy na odcinku
- od skrzyżowania rzeki Wisły z granicą m. Krakowa w rejonie "Koła Tynieckiego", biegnie w kierunku wschodnim środkiem rzeki Wisły do przecięcia przedłużenia Al. Krasickiego z rzeką Wisłą (Most Dębnicki),
z DZIELNICĄ I graniczy na odcinku
- od Mostu Dębnickiego, środkiem rzeki Wisły w kierunku wschodnim do ujścia rzeki Wilgi,
z DZIELNICĄ XIII graniczy na odcinku
- od skrzyżowania rzeki Wilgi z rzeką Wisłą w kierunku na południe, zachodnim brzegiem rzeki Wilgi do ul. Brożka,
z DZIELNICĄ IX graniczy na odcinku
- od skrzyżowania rzeki Wilgi z ul. Brożka w kierunku na południe zachodnim brzegiem rzeki Wilgi do skrzyżowania z drogą nr 288/17, dalej południową stroną tej drogi w kierunku zachodnim do skrzyżowania z ul. Lipińskiego, następnie w kierunku południowym wschodnią stroną ul. Lipińskiego, następnie wschodnią stroną ul. Turonia do skrzyżowania z ul. Ruczaj, dalej na południe wschodnią stroną ul. Turonia, dalej południową stroną ul. Podhalańskiej do skrzyżowania z ul. Obozową, dalej na południe wschodnią stroną ul. Obozowej do skrzyżowania z ul. Żywiecką i dalej wschodnią stroną ul. Żywieckiej do skrzyżowania z ul. Zawiłą,
z DZIELNICĄ X graniczy na odcinku
- od skrzyżowania ul. Żywieckiej z ul. Zawiłą w kierunku na południowo-zachodnim, północną stroną ul. Zawiłej do skrzyżowania z ul. Borkowską, (dalej na południe granicą b.dz. katastralnych XXV i XXVI),
- poniżej opis w/g obowiazujacych map ewidencyjnych: od skrzyżowania ul. Zawiłej z ul. Borkowską w kierunku na południe, zachodnią strona działek nr: (w obr. 69) 282,187 do drogi polnej nr 276, dalej zachodnią stroną drogi polnej w kierunku południowo-zachodnim do rowu nr 281, dalej środkiem rowu do skrzyżowania ze szlakiem kolejowym nr 170 (granica pomiędzy obrębami 69 i 70), dalej w kierunku południowym, wschodnią stroną szlaku kolejowego (granica pomiędzy obrębami nr 70 i 69) do styku granic pomiędzy obrębami nr: 70, 69 i 86, dalej w kierunku południowym, wschodnią stroną drogi polnej nr 178 do południowego krańca działki nr 111/8 w obrębie nr 70, skręca na zachód i granicą pomiędzy obrębami nr: 70 i 86 do styku z obrębem nr 83, dalej wijącą się granicą w kierunku południowym (granica pomiędzy obrębami 83 i 86) i zachodnią stroną drogi polnej nr 318 dochodzi do szlaku kolejowego Kraków- Skawina, dalej na zachód północną stroną linii kolejowej Kraków - Skawina do skrzyżowania z ul. Solówki, dalej na południe zachodnią stroną ul. Solówki do skrzyżowania z ul. Petrażyckiego, dalej w kierunku wschodnim północną stroną ul. Petrażyckiego na długości ca 200 m i dalej na południe do granicy m. Krakowa wzdłuż zachodniej granicy obszaru planu szczegółowego "Opatkowice".