Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Babińskiego na dz. 1/31, obr. 70 Podgórze.

AU-01-5.6743.6.125.2018.ŁŚW

Na podstawie art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa wniósł sprzeciw wobec zgłoszenia „Budowy hydroforni wodociągowej wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulicy Babińskiego w Krakowie, na działce nr 1/31 obr. 70 Podgórze”.

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ŚWIT
Data wytworzenia:
2018-06-25
Data publikacji:
2018-06-25
Data aktualizacji:
2018-06-25