Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. św. Stanisława 12, dz. nr 13, 101/3, obr. 14 Śródmieście

AU-01-3.6743.6.57.2018.BLE

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy przyłącza cieplnego 2xDn40 do budynku Specjalistycznego Ośrodka Edukacyjno-Dydaktycznego Ojców Barnabitów w Krakowie przy ul. św. Stanisława 12, dz. nr 13, 101/3, obr. 14 Śródmieście.

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BEATA LEŚNIAK
Data wytworzenia:
2018-06-14
Data publikacji:
2018-06-14
Data aktualizacji:
2018-06-14