Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Przykopy / dz. 449/5, obr. 46 Podgórze

AU-01-2.6743.6.71.2018.AST

Na podstawie art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z Dz. U. z 2017 r., poz. 1332  z poźn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia: "Przebudowa sieci wodociągowej dn 150mm na dz. nr 449/5, obr. 46 Podgórze.”

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA STOKŁOSA-ROŻEK
Data wytworzenia:
2018-06-14
Data publikacji:
2018-06-14
Data aktualizacji:
2018-06-14