Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, osiedle Zielone, dz. nr 59 obr 45 Nowa Huta

AU-01-3.6743.6.64.2018.BLE

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1332 ze zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia "budowy instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej oraz przebudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na osiedlu Zielonym 16 w Krakowie, dz nr 59 obr. 45 Nowa Huta"

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JUSTYNA ZIOŁOWICZ
Data wytworzenia:
2018-04-23
Data publikacji:
2018-04-23
Data aktualizacji:
2018-04-23