Dokument archiwalny
Informacja o ogłoszeniu zamówienia

W dniu 13 kwietnia 2018 r., zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, ogłoszenie o zamówieniu publicznym na opracowanie Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie

 

Powyższe opracowanie pozwoli na dokładne określenie warunków realizacji szybkiego i bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie. W ramach studium zostaną uwzględnione szczegółowe aspekty techniczne dotyczącem m.in.: warunków geologicznych, układu torowego (plan i profil trasy; przekroje poprzeczne i podłużne), technologii wykonania tuneli szlakowych i stacji, zasilania elektrotrakcyjnego, rozwiązania kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną i naziemną, parametry eksploatacyjne taboru.

 

Pełna treść informacji o ogłoszeniu zamówienia w załączniku.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
WACŁAW SKUBIDA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PAWEŁ MIETECKI
Data wytworzenia:
2018-04-13
Data publikacji:
2018-04-13
Data aktualizacji:
2018-04-13