Dokument archiwalny
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.Zajęcia usprawniające w wodzie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z fizjoterapeutą – Dzielnica VI.


Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 kwietnia 2018 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych, Kraków, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków, pok. 6 lub drogą elektroniczną na adres: Elzbieta.Kois-Zurek@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 

OFERTA

FORMULARZ


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
BEATA SCHECHTEL-MĄCZKA
Data wytworzenia:
2018-04-11
Data publikacji:
2018-04-11
Data aktualizacji:
2018-04-11