Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Kraszewskiego 12 w Krakowie, na dz. nr 513, 390/1, 137 obr. 14 Krowodrza

AU-01-1.6743.8.69.2018.MLE

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy:

„Budowa osiedlowej sieci cieplnej na działkach nr 386, 513 obr. 14 Krowodrza oraz przyłącza ciepła do budynku mieszkalnego nr 12 przy ul. Kraszewskiego 12 w Krakowie, na dz. nr 513, 390/1, 137 obr. 14 Krowodrza”

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAREK LEGUTKO
Data wytworzenia:
2018-03-23
Data publikacji:
2018-03-23
Data aktualizacji:
2018-03-23