Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Legionów Piłsudskiego, dz. nr 75, 67/2, obr. 216 Śródmieście, nr 566, 513, 511, obr. 13 Podgórze, nr 517, 186, obr. 12 Podgórze

AU-01-3.6743.7.17.2018.BLE

 

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia „Przebudowy odcinka osiedlowej sieci cieplnej 2 x DN 300 mm w rejonie Mostu Piłsudskiego na odcinku od komory 3ZKPVII, usytuowanej przy ul. Krakowskiej – do komory 3ZKKIX, znajdującej się przy ul. Legionów Józefa Piłsudskiego w Krakowie na dz. nr 75, 67/2, obr. 216 Śródmieście, nr 566, 513, 511, obr. 13 Podgórze, nr 517, 186, obr. 12 Podgórze”

 

 

POUCZENIE:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332. ze zm.)

Art. 30a pkt 3. W przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a, właściwy organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 – informację o braku wniesienia sprzeciwu.

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JUSTYNA ZIOŁOWICZ
Data wytworzenia:
2018-03-21
Data publikacji:
2018-03-21
Data aktualizacji:
2018-03-21