Dokument archiwalny
Wykazy obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości w dniach od 15.03.2018r. do 4.04.2018r. wykazy obejmujące:

  • sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami stanowiącym załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr: 558/2018 z dnia 2.03.2018 r.  - wykaz lokali
  • sprzedaż na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu pod budynkami stanowiącym załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 556/2018 z dnia 2.03.2018 r.  - wykaz lokali

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2018-03-19
Data publikacji:
2018-03-19
Data aktualizacji:
2018-03-19