Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Belwederczyków działki nr 128/10, 128/11 obręb 29 Krowodrza

AU-01-1.6743.6.25.2018.EFI

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy miejskiej sieci wodociągowej DN100mm na działkach nr 128/10, 128/11 obręb 29 Krowodrza przy ul. Belwederczyków w Krakowie

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ERWIN FIRA
Data wytworzenia:
2018-03-12
Data publikacji:
2018-03-12
Data aktualizacji:
2018-03-12