Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Misjonarska i al. Kijowska działki nr 382/28, 899, 900 obręb 4 Krowodrza

AU-01-1.6743.6.22.2018.EFI

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy sieci wodociągowej rozdzielczej DN150 Żel. Sfer. o długości L=125,5m na działkach nr 382/28, 899, 900 obręb 4 Krowodrza w pasie drogowym ul. Misjonarskiej i al. Kijowskiej w Krakowie

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ERWIN FIRA
Data wytworzenia:
2018-03-05
Data publikacji:
2018-03-05
Data aktualizacji:
2018-03-05