Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / droga boczna do ul Wiesława Zarzyckiego /dz 75/5 /obr. 103 Podgórze

AU-01-2.6743.6.32.2018.KFI        

Na podstawie art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia „Budowa miejskiej sieci wodociągowej Æ 110 w drodze bocznej do ul Wiesława Zarzyckiego w Krakowie na działce nr 75/5 obr. 103 Podgórze”

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ZBIGNIEW ZAJĄC
Data wytworzenia:
2018-03-01
Data publikacji:
2018-03-01
Data aktualizacji:
2018-03-01