Dokument archiwalny
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kurs na samodzielność”.

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Spraw Społecznych UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 01 marca 2018 r. osobiście w formie pisemnej w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych UMK, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków, pok. 6 i 7 lub drogą elektroniczną na adres: on@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 

OFERTA

FORMULARZ

 


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
RAFAŁ WARDĘGA
Data wytworzenia:
2018-02-22
Data publikacji:
2018-02-22
Data aktualizacji:
2018-02-22