Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Sucha, na dz. 204/1, obr. 46, j. ewid. Podgórze

AU-01-5.6743.6.288.2017.ŁŚW

 

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia „Budowy budynku jednorodzinnego niepodpiwniczonego z 2 lokalami mieszkalnymi, budowie wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej z zewnętrznymi odcinkami do ogólnospławnej studni przyłączeniowej, wewnętrznych instalacji wody użytkowej z zewnętrznymi odcinkami do studni wodomierzowej, wewnętrznych instalacji gazu z zewnętrznymi odcinkami do węzła przyłączeniowo-rozliczeniowego, wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej, wewnętrznych instalacji elektrycznych z zewnętrznymi odcinkami do istniejącego węzła przyłączeniowo-rozliczeniowego, zewnętrznej instalacji odprowadzania wód deszczowych wraz z montażem zbiornika retencyjnego, utwardzeniem terenu, montażu śmietników, budowie ogrodzenia, dz. 204/1, obr. 46 Podgórze, przy ul. Suchej w Krakowie”.

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ŚWIT
Data wytworzenia:
2018-02-13
Data publikacji:
2018-02-13
Data aktualizacji:
2018-02-13