Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Fabryczna, dz. nr 398/24, 398/25, 398/29, 398/30, 398/34 obr. 5 Śródmieście

AU-01-3.6743.6.4.2018

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) zawiadamia się iż, Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia "budowy osiedlowej sieci cieplnej dla budynku L1, P4 i przyłącza cieplnego dla budynku L1, na działkach nr 398/24, 398/25, 398/29, 398/30, 398/34 obr. 5 jedn. ewid. Śródmieście przy ul. Fabrycznej w Krakowie"

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JUSTYNA ZIOŁOWICZ
Data wytworzenia:
2018-02-12
Data publikacji:
2018-02-12
Data aktualizacji:
2018-02-12