Dokument archiwalny
Prezydent Miasta Krakowa ogłasza wykaz obejmujący udziały przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Prusa

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 został podany do publicznej wiadomości wykaz obejmujący udziały przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Prusa, która wraz z dotychczas wydzieloną działką nr 63/1 obr. 14 jednostka ewidencyjna Krowodrza spełniać będzie wymogi działki budowlanej – na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku przy ul. Prusa 23 w Krakowie – na podstawie art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z póź. zm.) oraz uchwały Nr LIX/757/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie przenoszenia własności przyległych nieruchomości gruntowych lub ich części, które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej z zastosowaniem bonifikaty (z późn. zm.) zatwierdzony zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 134/2018 z dnia 22.01.2018 r.

 

Wykaz nieruchomości

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2018-01-31
Data publikacji:
2018-01-31
Data aktualizacji:
2018-01-31