Dokument archiwalny
Informacja Wydziału Skarbu Miasta UMK w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Wydział Skarbu Miasta UMK przypomina, że zgodnie z art. 74 znowelizowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018, nr 121 z późn. zm.) wnioski o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego należy składać do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona.

 

Precudura GS-6 Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz Skarbu Państwa, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2018-01-17
Data publikacji:
2018-01-17
Data aktualizacji:
2018-01-17