Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Tęczowa na dz. nr 589, obr. 33, jedn. ewid. Podgórze.

AU-01-5.6743.7.111.2017.JKA

Na podstawie art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia „Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego nr 6 przy ul. Tęczowej w Krakowie”.

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ŚWIT
Data wytworzenia:
2018-01-03
Data publikacji:
2018-01-03
Data aktualizacji:
2018-01-03