Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, os. Albertyńskie, dz. nr 58/6, 83/1, 60/4,60/5, 60/6 obr. 7 Nowa Huta

AU-01-3.6743.7.102.2017.JZI

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.) zawiadamia się iż, Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia przebudowy sieci wodociągowej DN100 z żeliwa sferoidalnego na os. Albertyńskim w Krakowie, (odcinek E-M2, E1-E1.1, E2-E2.1, E3-E3.1) na dz. nr 58/6, 83/1, 60/4, 60/5, 60/6 obr. 7 Nowa Huta

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JUSTYNA ZIOŁOWICZ
Data wytworzenia:
2018-01-03
Data publikacji:
2018-01-03
Data aktualizacji:
2018-01-03