Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Obrony Tyńca 62a na dz. nr 201/7 obr. 76 Podgórze w Krakowie.

AU-01-5.6743.7.94.2017.ZZA

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia przebudowy elementów konstrukcyjnych oraz przegród zewnętrznych istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego polegająca na likwidacji (rozbiórce) balkonów na elewacji północnej na dz. nr 201/7 obr. 76 Podgórze przy ul. Obrony Tyńca 62a.

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ZBIGNIEW ZAJĄC
Data wytworzenia:
2017-12-27
Data publikacji:
2017-12-27
Data aktualizacji:
2017-12-27