Dokument archiwalny
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Świąteczne warsztaty kulinarno edukacyjne”

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 listopada 2017 r. w formie pisemnej osobiście lub pocztą w Biurze Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych UMK, ul. Centrum C 10, 31-931 Kraków, pok. 108 w godzinach od 8.00 do 16.00 lub drogą elektroniczną (skan z podpisem) na adres: otwarty@um.krakow.pl  na załączonym formularzu.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MATEUSZ PŁOSKONKA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
KRZYSZTOF GAUZA
Data wytworzenia:
2017-11-14
Data publikacji:
2017-11-14
Data aktualizacji:
2017-11-14