Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, dz. nr 298/5, 298/7, 411/2, 411/4 obr. 17 Śródmieście

AU-01-3.6743.6.216.2017

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia sie iż, Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy osiedlowej sieci cieplnej i przyłącza do budynku  "A" przy ul. Stachowskiego w Krakowie.

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JUSTYNA ZIOŁOWICZ
Data wytworzenia:
2017-10-27
Data publikacji:
2017-10-27
Data aktualizacji:
2017-10-27