Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, w rejonie ul. Pylnej w Krakowie, na dz. nr 223 obr. 7 Krowodrza

AU-01-1.6743.6.221.2017.MLE

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy:

„Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ø250 w rejonie ul. Pylnej w Krakowie, na dz. nr 223 obr. 7 Krowodrza”

 

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAREK LEGUTKO
Data wytworzenia:
2017-10-19
Data publikacji:
2017-10-19
Data aktualizacji:
2017-10-19