Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Królówka na na dz. nr 107, 33/12 obr. 36 Podgórze w Krakowie.

AU-01-5.6743.6.204.2017.MOS

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia sieć wodociągowej DN100 żel. Sfer. Na odcinku W – W2, o długości L = 203 m.b. sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE 90x8,2 TS (rurociąg tłoczny) na odcinku S0 – S2 o długości 205 m.b. na działkach nr 107, 33/2 obr. 36, j. ewid. Podgórze przy ulicy Królówka w Krakowie

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ZBIGNIEW ZAJĄC
Data wytworzenia:
2017-10-17
Data publikacji:
2017-10-17
Data aktualizacji:
2017-10-17