Dokument archiwalny
Konsultacje

Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XXI/340/15 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń, który jest aktem prawa miejscowego.

Konsultacje odbywać się będą od 16 października 2017 r. do 13 listopada 2017 r.

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 2017 r. na:

  •  adres poczty elektronicznej: ml.umk@um.krakow.pl
  • numer faksu: 12 616 82 43
  •  adres: Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków.

 

Załączone dokumenty:

  1. Projekt Uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XXI/340/15 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń.
  2. Projekt Zarządzenia PMK w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady RMK projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XXI/340/15 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń.
  3. Formularz konsultacji.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA IZDEBSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA RZYCKA
Data wytworzenia:
2017-10-16
Data publikacji:
2017-10-16
Data aktualizacji:
2017-10-16