Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, w rejonie ul. Reduta i ul. Strzelców w Krakowie, na działkach nr 681/74, 128, 131/2, 131/4, 688/9 obr. 22 Śródmieście oraz 90/3, 300/3, 67/7, 67/9, 67/6, 67/5, 66/1, 306/4, 66/2, 64/2 obr. 21 Śródmieście

AU-01-1.6743.6.211.2017.MLE

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy:

„Budowa osiedlowej sieci cieplnej w rejonie ul. Reduta i ul. Strzelców w Krakowie, na działkach nr 681/74, 128, 131/2, 131/4, 688/9 obr. 22 Śródmieście oraz 90/3, 300/3, 67/7, 67/9, 67/6, 67/5, 66/1, 306/4, 66/2, 64/2 obr. 21 Śródmieście”

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAREK LEGUTKO
Data wytworzenia:
2017-10-06
Data publikacji:
2017-10-06
Data aktualizacji:
2017-10-06