Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 315/1, 194/3, 348, 194/5, obr. 3 Podgórze, Prof. Jana Ślaskiego w Krakowie

AU-01-5.6743.6.159.2017.KGO

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1332) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia Budowa miejskiej sieci kanalizacyjnej sanitarnej ϕ 250 w rejonie ul. Prof. Ślaskiego w Krakowie

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ŚWIT
Data wytworzenia:
2017-09-28
Data publikacji:
2017-09-28
Data aktualizacji:
2017-09-28