Dokument archiwalny
III rata opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Urząd Miasta Krakowa

Wydział Spraw Administracyjnych

 

przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych w Gminie Miejskiej Kraków, że 30 września 2017 r. mija termin dokonania wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń w roku bieżącym.

 

 Należność można uiścić bezpośrednio w kasach Urzędu (gotówką, kartą) lub na konto Urzędu w PKO BP:

 90 1020 2892 0000 5802 0590 0990

 z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

 

Niedokonanie wpłaty w terminie wyznaczonym przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (niezależnie od przyczyn),skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

 

W dniu 30 września br. (sobota) przyjmujemy przedsiębiorców w godzinach 7.40 - 15.30 (stanowiska pracy w pokojach 604 i 605 na VI piętrze), wpłaty przyjmować będzie kasa w Centrum Administracyjnym do godziny 15.15. 

Informacji na temat opłat udziela Referat Obrotu Napojami Alkoholowymi pod numerami telefonów (12) 61-69-304 do 307, 310 i 322 oraz 9190,9122. 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ
Data wytworzenia:
2017-09-12
Data publikacji:
2017-09-12
Data aktualizacji:
2017-09-12
 

Dziennik zmian komunikatu:


2017-10-01 00:00:04
JOLANTA ŁABĘDŹ
 Przeniesiono do archiwum
2017-09-12 09:36:39
JOLANTA ŁABĘDŹ
 Publikacja