Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, na działce nr 422/1 obr. 0022 Śródmieście przy ulicy Woronicza 25 w Krakowie

AU-01-1.6743.7.62.2017.PPŁ

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy:

"Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego-przebudowa ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych, płyt stropowych, przebudowa istniejących schodów zewnętrznych, otworów okiennych oraz drzwiowych, przebudowa więźby dachowej wraz z montażem okien połaciowych na działce nr 422/1 obr. 0022 Śródmieście przy ulicy Woronicza 25 w Krakowie".

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAREK LEGUTKO
Data wytworzenia:
2017-08-18
Data publikacji:
2017-08-18
Data aktualizacji:
2017-08-18