Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Półłanki dz.402/1,414,415,417 obr.22 Podgórze

AU-01-2.6743.6.172.2017

Data zgłoszenia:17.08.2017

Inwestor: BOZ 2 sp.z.o.o

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.ul.Półłanki dz.402/1,414,415,417 obr.22 Podgórze

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DOMINIKA PIEPRZYK
Data wytworzenia:
2017-08-18
Data publikacji:
2017-08-18
Data aktualizacji:
2017-08-18