Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości

Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

od dnia 05.07.2017 r. do dnia 25.07.2017 r.

- oznaczonej jako zabudowana działka ewidencyjna nr 116/1 o pow. 0,0117 ha położona w obrębie 13 jednostka ewidencyjna Śródmieście, przy ul. Izaaka, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

od dnia 04.07.2017 r. do dnia 24.07.2017 r.

- oznaczonej jako zabudowana działka nr 79/2 o pow. 0,0062 ha położona w obrębie 42 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Zamiejskiej przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

od dnia 29.06.2017 r. do dnia 19.07.2017 r.

- oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 68/5 o powierzchni 0,3435 ha, obręb 2, jednostka ewidencyjna Krowodrza, zabudowanej budynkami mieszkalnymi przy ul. Bronowickiej 69 i Czepca 3 w Krakowie oraz wolnostojącym kioskiem, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00326197/3, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Krakowie oraz na rzecz osób fizycznych, będących współużytkownikami wieczystymi.

 

od dnia 04.07.2017 r. do dnia 24.07.2017 r.

 - sprzedaż - na rzecz najemcy – w trybie bezprzetargowym – lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem stanowiącym załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1598/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.

 

od dnia 04.07.2017 r. do dnia 24.07.2017 r.

 - oznaczonej jako działki 183/1 nr o powierzchni 0,0700 ha, położonej w obrębie 47, jednostka ewidencyjna Podgórze, zabudowaną budynkiem mieszkalnym przy ul. Stefanii Sempołowskiej Nr 6, objętą KW KR1P/00502904/1, która zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN).

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel. 12 6169808 w godzinach pracy urzędu.

 

od 30.06.2017 r. do 20.07.2017 r.

 - przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące:

1) działki nr 121/1 i nr 121/3, obręb 14-Krowodrza, ul. Prusa, na cele: podwórze, wiata śmietnikowa, schody (mieszkalny wraz z zabudowaniami i urządzeniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania obiektu mieszkalnego), 1 pozycja na wykazie,

2) działkę nr 116/28, obręb 64-Podgórze, ul. Stepowa, na cel zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie,

3) działkę nr 116/22, obręb 64-Podgórze, ul. Stepowa, na cel zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie,

4) część działki nr 24/9, obręb 31-Podgórze, ul. Kapelanka, na cel ogródek działkowy nr 29 i nr 30 (rolniczy do 1000 m2 włącznie), 1 pozycja na wykazie,

5) część działki nr 300/1, obręb 50-Podgórze, ul. Niedzicka, na cel garaż oraz dojście i droga dojazdowa do garażu (droga dojazdowa), 1 pozycja na wykazie,

6) działka nr 71/2, obręb 30-Podgórze, ul. Wadowicka, na cel stacja paliw, 1 pozycja na wykazie,

7) działka nr 841/107, obręb 10-Nowa Huta, ul. Poniatowskiego, na cele: fragment tarasu i schody (mieszkalny), zieleń przydomowa i droga dojazdowa/dojście, 1 pozycja na wykazie.

 - przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat od dnia zawarcia umowy dzierżawy, obejmujący część działki nr 93/4, obręb 50-Nowa Huta, os. Teatralne, na cel: budowa wjazdów (droga dojazdowa), 1 pozycja na wykazie.

 

od dnia 04.07.2017 r. do dnia 24.07.2017 r.

 - przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, obejmujący część działki nr 40/3, obręb 8-Podgorze, ul. Pietrusińskiego, na cel: ogródek działkowy, 1 pozycja na wykazie.

 

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2017-07-11
Data publikacji:
2017-07-11
Data aktualizacji:
2017-07-11