Informacja o wniesieniu sprzeciwu/Decyzja nr 19/6743.6/2017/ ul. Wańkowicza, dz. nr 373/3, 373/8 obr. 44 Nowa Huta

AU-01-3.6743.6.100.2017    

Na podstawie art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn.. zm..) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa w dniu 20.06.2017 r. decyzją Nr 19/6743.6/2017, wniósł sprzeciw wobec zgłoszenia budowy sieci kanalizacyjnej na dz. nr 373/7, 373/8 obr. 44 Nowa Huta przy ul. Wańkowicza w Krakowie

 

 

POUCZENIE:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

Art. 30a pkt 2. W przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a, właściwy organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia wniesienia sprzeciwu – informację o dacie jego wniesienia.

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JUSTYNA ZIOŁOWICZ
Data wytworzenia:
2017-06-21
Data publikacji:
2017-06-21
Data aktualizacji:
2017-06-21