Dokument archiwalny
Konkurs Ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programów polityki zdrowotnej w 2017 r. w ramach zadań Dzielnic Miasta Krakowa z zakresu ochrony i profilaktyki zdrowotnej.

Gmina Miejska Kraków Ogłasza Konkurs Ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programów polityki zdrowotnej

w 2017 r. w ramach zadań Dzielnic Miasta Krakowa z zakresu ochrony i profilaktyki zdrowotnej.

 

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców poszczególnych Dzielnic Miasta Krakowa w zakresie:

 

Dzielnica II

Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób po 65 roku życia

– kwota przeznaczona na realizację Programu: 7 000 zł

 

Dzielnica III

1. Program profilaktyki wad postawy

– kwota przeznaczona na realizację Programu: 6 000 zł

2. Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób po 65 roku życia

– kwota przeznaczona na realizację Programu: 2 000 zł

 

Dzielnica VI

Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób po 65 roku życia

– kwota przeznaczona na realizację Programu: 12 000 zł

 

Dzielnica XIV

Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób po 65 roku życia

– kwota przeznaczona na realizację Programu: 5 000 zł

 

Dzielnica XV

Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób po 65 roku życia

– kwota przeznaczona na realizację Programu: 20 000 zł

 

Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach programów na podstawie zawartych umów nastąpi nie wcześniej niż w dniu 1 września 2017 r., a zakończenia nie później niż w dniu 30 listopada 2017 r. Zainteresowani mogą zapoznać się z warunkami konkursu i materiałami informującymi o przedmiocie konkursu (wraz ze wzorem umowy) od poniedziałku do piątku w Referacie Zdrowia Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK, al. Powstania Warszawskiego 10 pok. 411, w godz. 8.30 – 15.00 i na stronach internetowych: www.bip.krakow.pl.

 

Na podanej wyżej stronie zamieszczane będą również informacje dotyczące konkursu (w tym m. in.: zmiany terminu składania ofert, odwołania konkursu, zmian dokumentacji konkursowej, zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu).

 

Oferty należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w sekretariacie Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK, al. Powstania Warszawskiego 10 pok. 405 w terminie do dnia 12 czerwca 2017 r. do godz. 15.30. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcia konkursu dokona powołana Komisja Konkursowa w siedzibie Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.

 

 

Określa się termin związania ofertą na nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Dodatkowe informacje związane z przedmiotem konkursu udzielane są pod numerem telefonu 12 616 94 90.

 

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ ODDZIELNIE NA POSZCZEGÓLNE DZIELNICE I PROGRAMY

 

 

Załączniki:

 

1. wzór umowy

2. wzór harmonogramu

3. formularz - grypa

4. formularz - wady postawy

5. opis programu - grypa [pdf]

6. opis programu - wady postawy [pdf]


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA SZCZEPAŃSKA
Data wytworzenia:
2017-05-26
Data publikacji:
2017-05-26
Data aktualizacji:
2017-06-01