Dokument archiwalny
Trwają konsultacje dotyczące inicjatywy lokalnej

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH


Konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej wprowadzanej pod obrady Rady Miasta Krakowa Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, wprowadzanej pod obrady Rady Miasta Krakowa Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa.  

 

Konsultacje trwają od 27 kwietnia do 31 maja 2017 roku.

 

Uwagi do konsultowanego dokumentu można składać:

  1. Poprzez formularz konsultacji dostępny na stronie na stronie ogłoszenia (wersja w pliku doc.),
  2. Przekazanie ustnej opinii do projektu uchwały podczas dyżurów konsultacyjnych w Biurze Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych os. Centrum C 10 31-931 Kraków, telefon 12 616 78 23, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00,
  3. Udział w otwartym spotkaniu z mieszkańcami 18 maja o godz. 17.00 w sali 103 w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C10.

Formularz konsultacji pobrany ze strony ogłoszenia należy wypełnić i dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja br. na:

  • adres poczty elektronicznej ms.umk@um.krakow.pl, lub
  • numer faksu 12 616 78 13, lub
  • adres siedziby Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C10, 31-931 Kraków.

Konsultujący decyduje o wyborze formy skutecznego zgłoszenia uwag do konsultowanego dokumentu.


Szczegóły:

 

Tytuł:

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej wprowadzanej pod obrady Rady Miasta Krakowa Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa

 

Organizator:
Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych

 

Link do projektu: https://www.bip.krakow.pl/zarzadzenie/2017/1022/w_sprawie_uruchomienia_konsultacji_spolecznych_z_inicjatywy_Prezydenta_Miasta_Krakowa_w_przedmiocie_projektu_uchwaly_Rady_Miasta_Krakowa_w_sprawie_okreslenia_tr.html

 

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 

Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej /załącznik do projektu uchwały/.

 

Formularz konsultacji projektu aktu prawa miejscowego


 

Osoba odpowiedzialna:
MATEUSZ PŁOSKONKA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
SYLWIA DROŻDŻ
Data wytworzenia:
2017-04-27
Data publikacji:
2017-04-27
Data aktualizacji:
2017-05-15