Dokument archiwalny
Wydział Edukacji UMK zaprasza do konsultacji projektu uchwały RMK

 

Dyrektor Wydziału Edukacji UMK zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa.

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 18 kwietnia do 1 maja 2017 r.

 

Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, poz. 1948, z 2017 r. poz. 60, poz. 573), do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w samorządowych placówkach oświatowo – wychowawczych: pałacach młodzieży, młodzieżowych domach kultury i międzyszkolnych ośrodkach sportowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

 

Szczegóły oraz dokumenty znajdują się TUTAJ

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ANNA KORFEL-JASIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KINGA HALUCH
Data wytworzenia:
2017-04-14
Data publikacji:
2017-04-14
Data aktualizacji:
2017-04-14