Dokument archiwalny
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Rydlówka na dz. nr 72/3, 290/2, 380, 353 obr.30 Podgórze w Krakowie.

AU-01-5.6743.6.17.2017.ZZA

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy sieci nN i przebudowy sieci Sn ze stacji tranformatorowej nr 3684 na dz. nr 72/3, 290/2, 380, 353 obr. 30 Podgórze z uwagi na kolizję z projektowanymi biurowcami przy ul. Rydlówka w Krakowie


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ZBIGNIEW ZAJĄC
Data wytworzenia:
2017-03-21
Data publikacji:
2017-03-21
Data aktualizacji:
2017-03-21