Dokument archiwalny
Wyniki konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Komisja konkursowa powołana do wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, wybrała w dniu 26 września 2016 r. Pana Jerzego Friedigera jako kandydata na stanowisko Dyrektora powyższej jednostki.

W dniu 30 września 2016 r. Prezydent Miasta Krakowa zatwierdził wybór Komisji Konkursowej.

Pan Jerzy Friediger obejmie stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie z dniem 31 października 2016 r.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA SZCZEPAŃSKA
Data wytworzenia:
2016-10-03
Data publikacji:
2016-10-03
Data aktualizacji:
2016-10-03